Projekt : Zautomatyzowane pomieszczenie kontroli

***********************OPIS TECHNICZNY WKRÓTCE ***********************